Om Kulturskolan.se

Kulturskolan är ett samarbetsprojekt mellan Kulturskolerådet och PlayAlong AB. Syftet är att skapa en nationell startsida för alla Kultur- och musikskolor i Sverige, samt att på ett enkelt sätt förklara vad Kultur- och musikskolans verksamhet innebär, samt länka till respektive kommuns kurskatalog eller motsvarande.


Om Kulturskolerådet

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Vår vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Kontakt:
Torgny Sandgren, generalsekreterare
Tfn: +46(0)706717946
E-post: generalsekreterare@kulturskoleradet.se

Inger Carlonberg, kulturskolerådets styrelseordförande
Tfn: +46(0)735002442
E-post: inger.carlonberg@solna.se


Om PlayAlong

PlayAlong AB grundades 2002 av fyra musiklärare från Kulturskolan Stockholm.

Samtliga anställda har ett förflutet i kultur- eller musikskolan och de fyra grundarna är fortfarande aktiva pedagoger inom kulturskolan. Den stora drivkraften i bolaget är den genuina viljan att utveckla kultur- och musikskolor i samklang med digitaliseringen av samhället så att skolformen även i framtiden ska vara relevant, tillgänglig och intressant för barn och ungdomar.

Bolaget arbetar idag med att utveckla digitala tjänster såsom undervisningsmaterial, pedagogiska lärplattformar och administrativa verktyg för Musik- och Kulturskolan.

Företagets huvudsyfte är att sprida och tillgängliggöra undervisning, modernisera pedagogik och metodik så att kultur- och musikskolornas undervisning fortsatt är relevant och intressant för målgruppen.
 Företaget har ett mångårigt samarbete med flera av landets kultur- och musikskolor. PlayAlong AB har stor erfarenhet av att fånga upp pedagogers krav och behov av digitala tjänster, alltid med eleven i fokus.

Kontakt:
Fredrik Österberg, PlayAlong AB,
E-post: fredde@studyalong.se
Tfn: +46(0)87000055
studyalong.se


Tillbaka